Author Archives: blogdinhduong.edu.vn

Vì sao phải tuân thủ dùng thuốc trong điều trị?

Không tuân thủ dùng thuốc là một trong những lý do chính dẫn đến thất bại điều trị. Trên thực tế, sau khi nhận được thuốc theo đơn cũng chỉ có khoảng một nửa số bệnh nhân điều trị bệnh mạn tính tuân thủ dùng thuốc. Trong một số trường hợp, không tuân thủ có […]