Author Archives: blogthuthuat.edu.vn

Căn bệnh kỳ quái khiến bệnh nhân mất khả năng tưởng tượng

Có lẽ ít người từng hỏi là cuộc sống sẽ thế nào nếu chúng ta không thể tưởng tượng. Nhưng thực tế, đó là cuộc sống của ông Niel Kenmuir ở Anh. Ông không thể tưởng tượng hay hình dung bất kỳ hình ảnh gì trong đầu. Căn bệnh kỳ quái khiến ông Niel Kenmuir […]