Author Archives: cuakinhvietnhat.vn

Nhận biết triệu chứng phổ biến nhất của COVID-19 ở người trẻ t.uổi

Các triệu chứng của COVID-19 có thể khác nhau tùy thuộc vào độ t.uổi của bạn. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Hoàng gia Anh đã phân tích dữ liệu từ hơn 1 triệu bệnh nhân mắc COVID-19 từ tháng 6/2020 đến tháng 1/2021. Kết quả cho thấy, triệu chứng phổ biến nhất như […]