Author Archives: gocgiamcan.edu.vn

BS lý giải mối liên hệ giữa nhịp tim và t.uổi thọ: Người biết điều này có thể sống lâu hơn

Duy trì nhịp tim ổn định sẽ có một mức độ bảo vệ nhất định đối với t.uổi thọ của con người, vì vậy nhịp tim có mối quan hệ trực tiếp với t.uổi thọ. Nhịp đ.ập của trái tim liên quan trực tiếp đến tính mạng con người. Nhịp tim là tần số mà […]